Industrijski objekti

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda GAJ - BarajevoIzvođenje kompletnih radova na elektroenergetskim, telekomunikacionim i signalnim instalacijama. Izrada razvodnih ormana automatike. Montaža i povezivanje opreme. Puštanje postrojenja u rad u saradnji sa kolegama iz kompanije Kolektor Sisteh, Slovenija.

Projekat javno-privatnog partnerstva Grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada na deponiji u Vinči

Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama.

Štamparija New Image
Izvođenje radova na elektroenergetskim i TIS instalacijama.

GSP Beograd / Pogon Livnica


Izveli smo radove na rekonstrukciji kanalskog osvetljenja.

Gorenje Tiki
Izvodili smo radove na više mikrolokacija u okviru proizvodnog objekta. Prilagođavanje instalacija novim proizvodnim linijama, premeštanje mašina i slično.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rumi

Izvođenje kompletnih radova na elektroenergetskim i signalnim instalacijama. Montaža i povezivanje opreme. Puštanje postrojenja u rad u saradnji sa kolegama iz kompanije Kolektor Sisteh, Slovenija.
 
Centar za energetiku i telekomunikacije
CENTEL DOO
BEOGRAD-ZVEZDARA |
Rableova 19/7 |
Beograd
MB 21358363 |
PIB 110518047 |
TR 380-225-74 |
TR 160-551645-58
+381 (0) 11 4086 110 |
office@centel.rs |
www.centel.rs

ISO 9001:2015 |
ISO 14001:2015 |
ISO 45001:2018 |
ISO/IEC 27001:2013 |
ISO 50001:2011
 

REFERENCE


VITEŠKI OBAVLJEN POSAO
Nije čovek ono što misli, već ono što čini. Meša Selimović