Kompenzacija reaktivne energije

Ugradnja i povezivanje opreme za kompenzaciju reaktivne energije u TS1 i TS2.