2019. godina
Tip objekta: Komercijalni

Ušće Shopping Center

Kompenzacija reaktivne energije
Ugradnja i povezivanje opreme za kompenzaciju reaktivne energije u TS1 i TS2.