Poslovna zgrada Gorenje

Izvođenje kompletnih radova na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.