2022. godina
Tip objekta: Sportski

RFK Novi Sad 1921

Rekonstrukcija tribina
Kompletna rekonstrukcija elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija.