2020. godina
Tip objekta: Poslovni

REF

Fond za obrazovanje Roma
Izveli smo kompletne elektroenergetske i telekomunikacione instalacije.