Fond za obrazovanje Roma

Izveli smo kompletne elektroenergetske i telekomunikacione instalacije.