2022. godina
Tip objekta: Poslovni

Radio Televizija Srbije

Radovi na postojećim elektroinstalacijama
Izrada i montaža novih razvodnih ormana i pripadajućih napojnih kablova.