Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rumi

Izvođenje kompletnih radova na elektroenergetskim i signalnim instalacijama. Montaža i povezivanje opreme. Puštanje postrojenja u rad u saradnji sa kolegama iz kompanije Kolektor Sisteh, Slovenija.