Veliki amfiteatar

Kompletna rekonstrukcija elektroenergetskih instalacija sa posebnim akcentom na osvetljenje.