BEO Shopping Center

Izvođenje radova na elektroenergetskim i TIS instalacijama u okviru BEO Shopping Center u Beogradu.