2019. godina
Tip objekta: Obrazovni

OŠ “Nadežda Petrović“ Beograd

Rekonstrukcija elektroenergetskih instalacija
Izveli smo radove na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija i rasvete.