2022. godina
Tip objekta: Industrijski

New Image

Proširenje pogona
Izvođenje radova na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.