2022. godina
Tip objekta: Poslovni

NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Zamena unutrašnje rasvete
Zamena postojećih fluorescentnih svetiljki, novim svetiljakama sa ekonomičnijim LED izvorima svetlosti.