Upravna zgrada BDS

Izveli smo kompletne radove na elektroenergetskim instalacijama, automatika sistema KGH, SKS mreža, dojava požara, video nadzor, kontrola pristupa, alarm, ozvučenje, TV instalacije, multimedija…