2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Kazino Borča
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.