2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

Lindt

Lindt shop, Kolarčeva Beograd
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.