2022. godina
Tip objekta: Industrijski

KOLEKTOR ETRA Barajevo

Poslovni kompleks sa proizvodnom halom
Izvođenje radova na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.