2021. godina
Tip objekta: Poslovni

Hyundai

Rekonstrukcija i adaptacija hale u servis automobila
Izvođenje radova na električnim instalacijama.