Rekonstrukcija i adaptacija hale u servis automobila

Izvođenje radova na električnim instalacijama.