2021. godina
Tip objekta: Hotel

Hotel GRAND Kopaonik

Elektromotorni pogon i automatika
Izvođenje radova na instalacijama elektromotornog pogona i automatike klima komora.