Elektromotorni pogon i automatika

Izvođenje radova na instalacijama elektromotornog pogona i automatike klima komora.