2019. godina
Tip objekta: Industrijski

Gorenje Tiki

Proizvodni pogon Stara Pazova
Izvodili smo radove na više mikrolokacija u okviru proizvodnog objekta. Prilagođavanje instalacija novim proizvodnim linijama, premeštanje mašina i slično.