Proizvodni pogon Stara Pazova

Izvodili smo radove na više mikrolokacija u okviru proizvodnog objekta. Prilagođavanje instalacija novim proizvodnim linijama, premeštanje mašina i slično.