Farma za uzgoj goveda i poslovno-uslužni objekat, Novi Slankamen

Izvođenje radova na električnim instalacijama.