2020. godina
Tip objekta: Industrijski

Deponija Vinča

Projekat javno-privatnog partnerstva Grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada na deponiji u Vinči
Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama.