Projekat javno-privatnog partnerstva Grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada na deponiji u Vinči

Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama.