2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

BEO Shopping Center

Perionica
Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama za priključenje mašina u perionici.