Reference

2023. godina
Tip objekta: Poslovni

OTP Banka

Ekspozitura Zemun
Izvođenje radova na kompletnoj rekonstrukciji električnih instalacija.
2023. godina
Tip objekta: Poslovni

OTP Banka

Ekspozitura Loznica
Izvođenje radova na kompletnoj rekonstrukciji električnih instalacija.
2023. godina
Tip objekta: Zdravstveni

DEČIJE ODELJENJE ZDRAVSTVENOG CENTRA ZAJEČAR

Rekonstrukcija i dogradnja Dečijeg odeljenja Zdravstvenog centra Zaječar
Izvođenje radova na elektroenergetskim, telekomunikacionim i signalnim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Obrazovni

OŠ “Stevan Sinđelić“ Beograd

Napajanje za klima uređaje
Izvođenje radova na električnim instalacijama za napajanje unutrašnjih jedinica klima uređaja.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

MOZZART

Slot klub Kralja Milana Beograd
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

MOZZART

Uplatno mesto Dimitrija Tucovića 1.1 Beograd – proširenje slot zone
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Zamena unutrašnje rasvete
Zamena postojećih fluorescentnih svetiljki, novim svetiljakama sa ekonomičnijim LED izvorima svetlosti.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

SALVEO

Sirius Offices – Rekonstrukcija poslovnog prostora
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

EVENT SPACE FABRIKA

Rekonstrukcija objekta
Projektovanje i izvođenje radova na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

Zumtobel Office

Rekonstrukcija poslovnog prostora
Izvođenje radova na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

MOZZART

Uplatno mesto ZepTerra Beograd
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

WeShare

Sirius Offices – Rekonstrukcija poslovnog prostora
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

Grid Dynamics

TRI LISTA DUVANA – Poslovni prostor na 5. i 6. spratu
Projektovanje i izvođenje radova na električnim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

MOZZART

Uplatno mesto Resavska Beograd
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

Radio Televizija Srbije

Radovi na postojećim elektroinstalacijama
Izrada i montaža novih razvodnih ormana i pripadajućih napojnih kablova.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

WeShare

Rekonstrukcija poslovnog prostora
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

MOZZART

Uplatno mesto KOCKA Beograd
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

WeShare

TRI LISTA DUVANA – Poslovni prostor na 2. spratu
Projektovanje i izvođenje radova na električnim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

CARGO-PARTNER Dobanovci

Rasveta
Demontaža postojećih metal-halogenih reflektora i montaža novih svetiljki sa LED izvorima svetla.
2022. godina
Tip objekta: Industrijski

KOLEKTOR ETRA Barajevo

Poslovni kompleks sa proizvodnom halom
Izvođenje radova na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: /

KOMPLEKS 324

Spoljna infrastrukturna mreža (sa pripadajućim objektima)
Spoljna mreža elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija.
2022. godina
Tip objekta: Zdravstveni

Institut za mentalno zdravlje

Rekonstrukcija 3. sprata
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake struje.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

Santamed

Uređenje kancelarijskog prostora
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2022. godina
Tip objekta: Industrijski

PUBLIKUM

Sistem za odprašivanje štamparije
Izrada instalacija, povezivanje elemenata i puštanje u rad sistema za odprašivanje.
2022. godina
Tip objekta: Sportski

RFK Novi Sad 1921

Rekonstrukcija tribina
Kompletna rekonstrukcija elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Uplatno mesto Beograd Bulevar 3
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Uplatno mesto Smederevo 4
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2022. godina
Tip objekta: Komercijalni

BEO Shopping Center

Tekuće održavanje
Više poslova na tekućem održavanju elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija.
2022. godina
Tip objekta: Poslovni

New Image

Proširenje pogona
Izvođenje radova na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.
2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

Lindt

Lindt shop, Kolarčeva Beograd
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

BENU

Apoteka BENU, West 65
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2021. godina
Tip objekta: Poljoprivredni

Farma ANGUS

Farma za uzgoj goveda i poslovno-uslužni objekat, Novi Slankamen
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2021. godina
Tip objekta: Hotel

Hotel GRAND Kopaonik

Elektromotorni pogon i automatika
Izvođenje radova na instalacijama elektromotornog pogona i automatike klima komora.
2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Uplatno mesto Novi Beograd carina
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

Hyundai

Rekonstrukcija i adaptacija hale u servis automobila
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2021. godina
Tip objekta: Industrijski

Bekament

Novi pogon za proizvodnju stirodura
Projektovanje i izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama.
2021. godina
Tip objekta: Poslovni

Tenderly

Poslovni prostor
Izvođenje radova na instalacijama jake struje.
2021. godina
Tip objekta: Poslovni

Mozzart

Upravna zgrada BDS plus
Izveli smo kompletne radove na elektroenergetskim instalacijama, automatika sistema KGH, SKS mreža, dojava požara, video nadzor, kontrola pristupa, alarm, ozvučenje, TV instalacije, multimedija…
2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

PULS

PULS shopping park u Pirotu
Izvođenje radova na električnim instalacijama slabe struje – SKS mreža, video nadzor, kontrola pristupa, ozvučenje, sistem za brojanje vozila i posetilaca, dojava požara, SOS signalizacija, automatizacija u zgradama BMS, …
2021. godina
Tip objekta: Industrijski

PPOV Gaj

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda GAJ Barajevo
Izvođenje kompletnih radova na elektroenergetskim, telekomunikacionim i signalnim instalacijama. Izrada razvodnih ormana automatike. Montaža i povezivanje opreme. Puštanje postrojenja u rad u saradnji sa kolegama iz kompanije Kolektor Sisteh, Slovenija.
2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Slot klub Smederevo
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2021. godina
Tip objekta: Poslovni

Transprom

Poslovni objekat u Dobanovcima
Izvođenje radova na električnim instalacijama.
2021. godina
Tip objekta: Komercijalni

NIS

Benzinska stanica Resnik
Projektovanje, isporuka, ugradnja i povezivanje glavnog razvodnog ormana benzinske stanice.
2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Uplatno mesto Banjica
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Uplatno mesto Vojvode Stepe 3
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

Peek and Cloppenburg

BEO Shopping Center
Izvođenje radova na elektroenergetskim i TIS instalacijama u okviru BEO Shopping Center u Beogradu.
2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

OMV

Benzinska stanica Paraćin
Projektovanje, isporuka, ugradnja i povezivanje glavnog razvodnog ormana benzinske stanice.
2020. godina
Tip objekta: Industrijski

Deponija Vinča

Projekat javno-privatnog partnerstva Grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada na deponiji u Vinči
Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama.
2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

Mozzart

Kazino Borča
Izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje.
2020. godina
Tip objekta: Komercijalni

BEO Shopping Center

Perionica
Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama za priključenje mašina u perionici.

SVE REFERENCE